БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

postheadericon

Партньoри

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Селскостопанска академия

Биологически факултет, СУ

АгроБиоИнститут

Университет по хранителни технологии - Пловдив

Тракийски университет – Стара Загора

Лесотехнически университет

Аграрен университет – Пловдив

Винзавод Асеновград

Българо-руска търговско-промишлена палата

Българска Академия на науките

Университет за национално и световно стопанство - София

Националния център по опазване на общественото здраве /НЦООЗ/

Медицински Университет – София


LablSisBio – Laboratory of Systematic Investigation in biotechnology of Federal University of Para – UFPA

Parc Cientific de Barcelona (Barcelona Science Park)

Lower Saxony Office for Consumer Protection and Food Safety

Black Sea Biotechnology Association


Правителствени

Министерски съвет

Парламент

Министерство на земеделието и храните

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на здравеопазването

Министерство на околната среда и водите

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 

Международни

European Commission, Joint Research Center

European Commission, Community Reference Laboratories for Food and Feed

The Food and Agriculture Organization of the United Nations

CODEX Alimentarius - Joint FAO/WHO Food Standards

The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

BioDevelopments - IP and Technology transfer strategy and development

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

World Health Organization - Programme on Food Safety

World Trade Organization (WTO) - Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)

US Department of Agriculture

SeedQuest - Central information website for the global seed industry

Truth About Trade and Technology

Academics Review