БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

postheadericon

Метаболомиката има за цел да идентифицира и определи всички метаболити в контекста на изучаването на функционалната геномика.


Метаболитният анализ може да бъде разделен на следните четири основни вида:

  • Целеви анализ на съединения

Количествено определяне на специфични метаболити.

  • Метаболитен профил

Качествено и количествено определяне на група сродни съединения или на съединения от специфичен метаболитен път.

  • Метаболомика

Качествено и количествено определяне на всички метаболити.

  • Метаболитен отпечатък (fingerprint)

Класификация на пробата чрез бърз и общ анализ без идентификация на компонентите.

Извършваме качествен и количествен газ-хроматографски мас-спектрален анализ на метаболити по познати методи и разработваме нови методи посредством газов хроматограф с мас-селективен детектор (троен квадрупол) Agilent Technologies 7000A.