БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

postheadericon

ОТЧЕТ

по договор към Проект BG051PO001-3307-0002 ‘’Студентски практики’’,

осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма ’’Развитие на човешките ресурси’’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

продължава>

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪРВЪРИ И УСТРОЙСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОФИС ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗДРАВЕТО И ЕКОЛОГИЯТА КЪМ СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР ЕООД”

продължава>

 
О Б Я В А

„Съвместен геномен център” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за избор на нов Ръководител на офис за технологичен трансфер  по проект „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” финансиран по Oперативна програма "Конкурентоспособност” .

До конкурса ще бъдат  допуснати кандати отговарящи на следните критерии :

1.       Образование –висше магистър, биология, химия, биохимия

2.       Научна степен – не по-ниска от доктор

3.       Управленчески опит – минимум 5 години

4.       Английски и/или друг западен език -задължителен

5.       Компютърни умения

Документи се подават в офиса на  „Съвместен геномен център” ЕООД, град София бул.”Драган Цанков” 8 ет.4 или на е-mail: Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове. в срок 20.10.2012 година.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

„Съвместен Геномен Център” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността Мениджър „Връзки с обществеността”  по проект „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” финансиран по Oперативна програма "Конкурентоспособност” .

 

До конкурса ще бъдат  допуснати кандати отговарящи на следните критерии :

Образование –висше степен магистър - икономика, финанси или друго сходно

Опит – минимум 3 години

Английски и/или друг западен език -задължителен

Компютърни умения

 

 

 

Документи се подават в офиса на  „Съвместен геномен център” ЕООД, град София бул.”Драган Цанков” 8 ет.4

или на е-mail:  Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове. в срок 05.11.2012 година.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

„Съвместен Геномен Център” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността Офис Мениджър по проект „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” финансиран по Oперативна програма "Конкурентоспособност” .

 

До конкурса ще бъдат  допуснати кандати отговарящи на следните критерии :

Образование –висше магистър, биология, химия, биохимия, икономика, финанси

Опит – минимум 1 година

Английски и/или друг западен език -задължителен

Компютърни умения

 

 

 

Документи се подават в офиса на  „Съвместен геномен център” ЕООД, град София бул.”Драган Цанков” 8 ет.4

или на е-mail:  Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове. в срок 30.10.2012 година.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 
Още статии...