БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

26.05.2010

На 26-ти Maй в БАН на Професор Дирк Инзе, от Университета в Гент (Белгия) и Научен директор на Фламандския институт за биотехнологии, официално бе връчен Диплом за чуждестранен член на БАН. Проф. Инзе изнесе лекция, последвана от дискусия на тема: „Глобални предизвикателства към растителните биотехнологии и геномиката”, в Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 26.05.2010 от 14:00 часа.

Проф Инзе си сътрудничи успешно с много български учени и по-специално с АгроБиоИнститут и Съвместен геномен център, базирани в София. В своята лекция проф. Инзе подчерта значението на растителните биотехнологии и геномика за подобряване на производителността на културите, за да може да се изхрани експоненциално растящото население на света и за осигуряването на устойчива, CO2 -неутрални източници на био-енергия. Признанието, дадено на проф. Инзе допълнително ще засили научното сътрудничество между белгийските и българските учени в областта на растителните биотехнологии. Двете страни подписаха Меморандум за разбирателство.

Дирк Инзе е световно известен биолог с приноси в областта на преноса на чужди полезни гени в растенията както по контрола над техните функции. Изследванията на групата на Дирк Инзе водят до създаването на първата богата геномна библиотека на моделния вид Арабидопсис. Той отваря нова страница в изясняването на процесите, които защитават растенията при оксидативен стрес. Той е един от изследователите, открили гените, свързани с клетъчното деление, растеж и развитие.
Значима е ролята на професор Дирк Инзе в реализиране на научното сътрудничество между Българската академия на науките, АгроБиоинститута, Съвместния геномен център и Обединения институт за растителни биотехнологии в Гент, Белгия. В многобройни научни трудове той е съавтор с български учени. При него са минали стажове и специализации 13 от тях.
За цялостната му дейност Белгийското правителство е взело решение да бъде осигурена пожизнена възможност на професор Инзе да работи с група от 10 изследователи , които да работят по негови идеи.