БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

СГЦ се стреми да допринесе за успешното запълване на иновационната празнина в България не само като внедрява съвременни изследователски теми и нови продукти с голяма добавена стойност, но също така като предлага различни форми на обучение на силно мотивирани магистри и докторанти в интердисциплинарни области като геномика, метаболомика и биоинформатика.

СГЦ ще работи в тясно сътрудничество с университетите в България и света като предлага курсове и програми, които имат за цел да запознаят младите хора със съвременните изследователски теми и технологии.

СГЦ затваря кръга между образованието, научните изследвания, иновациите и производството.