БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

Проби за ДНК фрагментен анализ. Количество и формат

Фрагментен анализ с ABI 3130 DNA Analyzer може да бъде извършен само на ДНК фрагменти белязани с едно от следните флуоресцентни багрила: 6-FAM (син), VIC (зелен), NED (жълт), PET (червен). Белязани ДНК фрагменти за анализ се получават чрез PCR амплифициране, при което единият от PCR праймерите е белязан в 5’-края с едно от посочените по-горе багрила. Обикновено за фрагментен анализ с ABI 3130 DNA Analyzer се ползва 1 µL от PCR реакцията без пречистване на ДНК преди анализа. При подготовката на пробата към нея се добавят и ДНК стандарти с известна големина маркирани с LIZ флуоресцентно багрило.

При получаване на много силен сигнал от определена проба е необходимо допълнително разреждане на пробата и повторното и анализиране. СГЦ предлага повторен анализ на до 10% от подадените проби за половината от цената на услугата ‘фрагментен анализ’. Повторното анализиране на проби над 10% от подадените ще се извършва изцяло за сметка на клиента.

За ДНК фрагментен анализ в СГЦ се приемат проби с обем от 10 µL (т.е. 10 µL от PCR реакция с белязан праймер).

Пробите за фрагментен анализ могат да се подават в единични 500 мкл или 200 мкл епруветки или в 96 ямкови PCR плаки .

Подаване на пробите

1. Изпратете попълнената форма JGC Fragment Analysis BG (заедно с допълнителната форма JGC Fragment Analysis Sample BG при подаване на 96 ямкова PCR плака) на ел. поща с адрес: Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове. При необходимост за повторно анализиране на отделни проби клиентът подава повторно форма JGC Fragment Analysis BG, в която са посочени кои проби трябва да бъдат разредени и анализирани повторно. В този случай не е необходимо повторно подаване на проби.

2. Разпечатайте формата на хартиен носител и я подпишете.

3. Затворете внимателно микроепруветките / запечатайте PCR плаката с пробите и ги поставете в пластмасово пликче.

4. Подайте пробите в пластмасово пликче заедно с попълнената форма за заявката в административния офис на СГЦ (адрес: бул. Драган Цанков №8, София 1164, тел. 02/8193983, факс. 02/8193988) Работно време за подаване на заявки и проби Понеделник до петък (освен официални празници) от 9:00ч до 12:00ч и от 13:00ч до 17:30ч

5. Пробите могат да бъдат изпращани по куриер с ясно попълнена форма за заявка на следния адрес:

Съвместен Геномен Център

Услуги секвениране

бул. Драган Цанков №8

София 1164

България

Отговорността за безопасната доставка на пробите и цената на доставката са за сметка на клиента. СГЦ ще уведоми клиента в същия ден на получаване на пробите.