БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
Като се вземат предвид целите и основните задачи на Центъра, цялостната структура на СГЦ включва четири основни отдела: геномика, метаболомика, протеомика и биоинформатика, които работят в тясно сътрудничество (Фиг. 1).

Изграждането на икономика, базирана на познанието, изисква директното внедряване на научните постижения в икономическия сектор. Моделът на СГЦ за взаимодействие с държавни институции, фирми, неправителствени организации и пазара (показано на Фиг. 2) е базиран на успешни европейски модели, които имат опит в усвояването на капитали и отговарят на всички европейски изисквания.

 

Структурата и управлението на СГЦ са гъвкави, за да могат да бъдат реализирани основните иновационни принципи – идеите да бъдат превърнати в бизнес модел като се построят мостове между науката и бизнеса.

Общата структура (Фиг. 5) показва, че основната политика на СГЦ се провежда от Общото събрание. Дейността на СГЦ се управлява и координира от Управителите – доц. Мария Шишиньова и акад. Атанас Атанасов, под наблюдението на Националния и Международния консултативен съвет.

Консултативният съвет се състои от изтъкнати български и световни учени и бизнесмени, които припознават ролята на иновациите. В началния етап на развитие с цел да се гарантира успешен старт, и съобразно основните принципи на СГЦ, Центърът разполага с високо-квалифицирани специалисти. Нови работни места ще се разкриват съобразно необходимостта на текущите проекти.

Фиг. 5. Обща структура на СГЦ

Списък на членовете на Националния консултативен съвет на СГЦ:


Акад. Атанас Атанасов

Управител на СГЦ

Доц. Мария Шишиньова

Управител на СГЦДоц. Божидар Галуцов

СУ, Биологически факултет

Проф. Райчо Димков

СУ, Биологически факултет

Проф. Севдалин Георгиев

СУ, Биологически факултет

Проф. Тони Спасов

СУ, Химически факултет

Доц. д-р Георги Чобанов

СУ, Стопански факултет

Доц. д-р Любомир Спасов

СУ, Медицински факултет

Проф. д-р Върбан Ганев

СУ, Медицински факултет

Доц. д-р Мария Нишева

СУ, Факултет по математика и информатика

Проф. Тенчо Колев

СУ, Юридически факултет

Ст.н.с.I ст. дсн Росица Бъчварова

АБИ, ССА

Ст.н.с II ст. Мариана Влахова

АБИ, ССА

Ст.н.с II ст Иван Атанасов

АБИ, ССА

Ст.н.с II ст. д-р инж. Мартин Банов

Институтът по почвознание Н. Пушкаров, ССА

Акад. Цено Хинковски

БАН

Акад. Цветан Цветков

БАН

Проф. Мила Власковска

БАН

Проф. Никола Яръмов

МУ, Университетска катедра по хирургия

Ст.н.с. д-р Стефка Петрова, дм

НЦООЗ

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

УНСС

Г-н Христофор Бунарджиев

Булагро АД

Г-н Димитър Петков

KWS Семена България

Д-р Олег Георгиев

Institute of Molecular Life Sciences, UZH, Швейцария

Д-р Милена Узунова

KWS SAAT AG, Германия

Проф. Румяна Цанкова

Kobe University, Япония


Списък на членовете на Международния консултативен съвет на СГЦ:


Проф. Дирк Инзе

Ghent University, Белгия

Проф. Лотар Вилмицер

Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Германия

Д-р Мария-Кирси Оксман

VTT, Espoo , Финландия

Д-р Робърт Хол

Plant Research International, Вагенинген, Холандия

Проф. Карлс Кодина

University of Barcelona, Испания

Акад. Константин Скрябин

Центр Биоинженерия, РАН, Москва, Русия

Проф. Роджър Бийчи

National Institute of Food and Agriculture (NIFA), USDA, САЩ

Д-р Иля Раскин

Biotechnology Center for Agriculture and the Environment , САЩ

Д-р Макс Ротшилд

Iowa State University, DAS, САЩ

Проф. Ричард Диксън

Samuel Roberts Noble Foundation, САЩ

Д-р Гийс Клетер

RIKILT, Вагенинген, Холандия

Проф. Занг-Лианг Чен

Заместник-председател на провинция Гуанси Зуанг автономен район, CAU, Китай

Д-р Гий ван ден Ееде

IHCP, JRC, EC, Италия

Проф. Чихару Накамура

Kobe University, Япония

Проф. Еберхард Хаунхорст

LAVES, Германия

Д-р Хесус Пурой

Parc Cient?fic Barcelona, Испания

Д-р Джон Пауър

LSC International, Inc. , САЩ

Д-р Крис Харис

Argentix Ltd., Англия

Д-р Патрик Креън

CKA Белгия

Д-р Андреас Ренц

BASF, Германия