БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
Към настоящия момент СГЦ насочва своя интерес към области, които имат голямо икономическо значение за страната в краткосрочен и дългосрочен план:
В областта на селското, горското стопанство и околната среда, като използва натрупаните досега знания, СГЦ планира да изследва култури (напр. пшеница, царевица), отглеждани в България, в региона и други страни като се приложи геномен подход (подбор на ДНК маркери, експресия на кДНК, секвениране и т.н.) с цел откриването на генотипи, които могат да допринесат за изучаването и създаването на такива, устойчиви на към абиотични (напр. суша, студ) и биотични (напр. болести, неприятели) стресови фактори. Това ще позволи на страната ни максимално бързо да използва практическите достижения в областта на различните култури.
В областта на храни, лекарства, козметика, от 1010 съединения, одобрени за използване в медицината, 44% са природни биологично активни съединения или техни производни. България се характеризира с богато биоразнообразие. Чрез извършване на качествен и количествен метаболитен анализ СГЦ цели да подбере набор от продукти, които имат силни антиоксидантни, антивирусни, антимикробни, противовъзпалителни и антитуморни свойства. България има редица растителни и животински продукти със специфичен и неповторим вкус, аромат, състав и действие. Ще бъде даден приоритет на идентифициране, охарактеризиране, изучаване на свойствата, хранителните съставки и здравословни качества в традиционни български продукти, които играят основна роля в поддържането на човешкото здраве.

В областта на опазване на биоразнообразието - подбор на икономически и екологично уникални за страната организми (микроорганизми, растения, животни); създаване на генетична банка за запазване на ДНК, тъкани и органи от подбраните организми. Създаването на генетична банка с информация за изчезващи овощни, зеленчукови сортове, билки, медицински растения, зърнени култури, аборигенни породи животни е от първостепенна важност и необходимост за ефективната работа на СГЦ.
_