БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
 • Ключова стъпка за СГЦ е да установи устойчиви връзки с индустрията и бизнеса, базирани на достъпните и качествени услуги, които предлага. В дългосрочен план това означава да се изградят връзки, в които интелектуалната собственост и „ноу-хау” да са плод на съвместни научни разработки и финансиране.

Фиг. 2 Схематично представяне на взаимодействието между СГЦ, държавните институции, неправителствените организации, изследователските институции, производството и пазара

Основни задачи в дейността на Центъра:

Да играе катализираща роля при установяването и координирането на връзките между образованието, науката и бизнеса като се избягва дублирането и фрагментацията както на местно, така и на международно ниво:

 • Да осигури използването на високоефективни методи, които да улеснят иновативния и интердисциплинарен изследователски процес;
 • Да осигури създаването на гъвкава структура, която да може бързо да отговори на промените в нуждите на науката и бизнеса;
 • Да подпомага създаването на нови продукти на базата на уникалното българско биоразнообразие и традиционни продукти, които по специфичен начин да отговорят на търсенето на пазара;
 • Да улесни на национално ниво кооперирането между министерства, научни институции, фондове и други;
 • Да участва ефективно в програмите на ЕС, Европейската изследователска мрежа, консорциуми (технологични платформи) и др.;
 • Ефективно да се кооперира с международната наука и бизнес;
 • Да осъществява ефективен технологичен пренос;
 • Правилно да внедрява принципите, свързани с преноса на интелектуална собственост;
 • Да подпомага и подкрепя създаването на нови високотехнологични компании;
 • Да участва в образователни програми и различни форми на обучение
 •