БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

Съвместният геномен център беше създаден през 2007 като дружество между Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия. През 2007г. и 2008г. три министерства – Министерството на земеделието и храните, Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите отпуснаха общо 4.1 млн. лева за развитието на инфраструктурата на СГЦ като взеха предвид научните постижения, потенциалното партньорство на бизнеса и разработването на продукти с голяма добавена стойност, които представляват интелектуална собственост.

От февруари 2010 Съвместният геномен център е преобразуван в ЕООД и принадлежи изцяло на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.