БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

През 2001 г. правителството на България стартира своя собствена програма „Геномика”, която е една от петте национални приоритетни изследователски програми и има за цел да осъществи приоритетите и политиката на ЕС. Mакроикономическата стабилност на страната позволи през 2007 г. да се създаде Съвместния геномен център (СГЦ). Това е важна стъпка в развитието на иновационната политика в областта на природните науки не само за България,


но и за региона като цяло, поради установяването на партньорството между науката, образованието, частния и държавния сектор. Стратегическите цели на Съвместния геномен център са увеличаване конкурентноспособността на българската икономика чрез:
увеличаване на интеграцията на трите страни на триъгълника на знанието – образование, наука, иновации – новите идеи се раждат и реализират само когато академичните среди, изследователите и бизнесът работят най-пълноценно;
  • увеличаване асортимента и качеството на достъпните храни чрез развитие и внедряване на нови продукти;
  • защита пазара на храните в България като се намали вноса и се увеличи ръста и разнообразието на износа;
  • развитие на нови иновационни услуги и технологии, необходими за производството и търговията на продукти от растения, животни и микроорганизми, и производни на тях като следващо поколение;
  • развитие на съвременни програми за обучение на кадри в национален и регионален мащаб в областта на високотехнологичните методи.