БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player

postheadericon

  • Не влизайте в чуждите помещения извън рамките на наетата площ

  • Не пипайте чужди култури

  • Пазете чисто и сухо помещението около работното Ви място

  • Използвайте ангажираното място за растителен материал

  • Не съхранявайте консумативи и материали (почва, саксии, тор и т. н.) в оранжерията (ползвайте помещенията пред клетките)

  • Проверявайте растителния материал за необходимостта от поливане, агротехнически мероприятия, както и за наличието на насекоми, вредители и болести

  • Не променяйте зададените параметри на уредите в помещенията без намесата на отговорното лице

  • За промяна в наличната техника или обзавеждането в наетото помещение се обърнете към отговорното лице

  • Ако горните условия не бъдат изпълнени се задължавате да плащате такса (10лв/ч) за загубеното от нас време при изпълнение на пропуснати задачи


Запознат съм с изискванията и задълженията си и съм ангажиран с изпълнението им


Подпис: ______________


Дата: ______________


Благодарим за вашето сътрудничеството и помощ за спазването на безопасни условия за научни изследвания и бизнес.