БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
There are no translations available.

„Съвместен Геномен Център” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността Мениджър „Връзки с обществеността”  по проект „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” финансиран по Oперативна програма "Конкурентоспособност” .

 

До конкурса ще бъдат  допуснати кандати отговарящи на следните критерии :

Образование –висше степен магистър - икономика, финанси или друго сходно

Опит – минимум 3 години

Английски и/или друг западен език -задължителен

Компютърни умения

 

 

 

Документи се подават в офиса на  „Съвместен геномен център” ЕООД, град София бул.”Драган Цанков” 8 ет.4

или на е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок 05.11.2012 година.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.