БългарскиEnglish
Get Adobe Flash player
There are no translations available.

О Б Я В А

„Съвместен геномен център” ЕООД обявява конкурс по документи и събеседване за избор на нов Ръководител на офис за технологичен трансфер  по проект „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” финансиран по Oперативна програма "Конкурентоспособност” .

До конкурса ще бъдат  допуснати кандати отговарящи на следните критерии :

1.       Образование –висше магистър, биология, химия, биохимия

2.       Научна степен – не по-ниска от доктор

3.       Управленчески опит – минимум 5 години

4.       Английски и/или друг западен език -задължителен

5.       Компютърни умения

Документи се подават в офиса на  „Съвместен геномен център” ЕООД, град София бул.”Драган Цанков” 8 ет.4 или на е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок 20.10.2012 година.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.